Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LỘC SƠN - HUYỆN HẬU LỘC - TỈNH THANH HÓA

Chịu trách nhiệm: Lưu Trung Công - Chủ tịch UBND

Địa chỉ: xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0889.022.555

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa